Pogoji in pravila za sodelovanje v nagradnem izboru

Veljajo za sodelovanje v nagradnem izboru za brezplačno lasersko operacijo dioptrije na spletni strani www.morela.si
(v nadaljevanju spletna stran)

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradnega izbora je Morela okulisti, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradnem izboru lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) Sodelovanje v nagradnem izboru ni pogojeno z nakupom in ga Morela okulisti, d.o.o. ne zaračunava.
(3) Udeleženci nagradnega izbora sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradnem izboru.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta

(4) V nagradnem izboru ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Morela okulisti, d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.
(5) Vsak posameznik lahko sodeluje v posameznem nagradnem izboru večkrat, vendar mora za vsako obdobje nagradnega izbora vsakič znova objaviti svojo zgodbo. Všečki se ne prenašajo iz enega nagradnega obdobja v drugega.

POTEK NAGRADNEGA IZBORA
3. člen
Posameznik objavi situacije, ko si je najbolj želel, da ne bi potreboval očal ali kontaktnih leč na spletni strani www.morela.si. Zgodba se objavi na FB profil sodelujočega, kjer v času trajanja nagradnega izbora zbira všečke svoje objave. Beležijo se samo všečki izvedeni na objavi na spletni strani http://morelaokulisti.si/zdravljenja/adijo_dioptrija_brezplacno/. Število všečkov navedenih na spletni strani se lahko razlikuje od dejanskega števila veljavnih všečkov.

V primeru neustreznih vsebin ali objav brez vsebin si organizator pridržuje pravico po lastni presoji brisati objave.

PRAVILA NAGRADNEGA IZBORA
4. člen
(1) Nagradni izbor poteka vsake tri mesece v obdobjih januar – marec, april – junij, julij – september, oktober – december. Po zaključku vsakega posameznega obdobja se izbere nagrajenca, vse objavljene zgodbe pa se arhivirajo in za njih v naslednjem nagradnem obdobju ni možno več glasovati.
Posameznik lahko v nagradnem izboru sodeluje večkrat, vendar je potrebna ponovna objava zgodbe. Pridobljeni všečki se med posameznimi obdobji nagradnega izbora ne seštevajo.
(2) S sodelovanjem v nagradnem izboru se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradnem izboru in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnega izbora) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradnega izbora zavrne ali ga iz nagradnega izbora izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem izboru;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

(4) Zmagovalec nagradnega izbora soglaša, da bo nepreklicno dovolil in sodeloval pri snemanjih in fotografiranju na pregledih in operaciji in dajal izjave glede na potrebe organizatorja. Zmagovalec nagradnega izbora organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradnega izbora. Zmagovalec nagradnega izbora podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, socialnih omrežjih, profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradnega izbora brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE
5. člen
(1) Zmagovalec nagradnega izbora prejme lasersko korekcijo dioptrije, ki jo mora izkoristiti v roku enega meseca po objavi zmagovalca na FB profilu Morelaokulisti.
(2) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

IZBIRA NAGRAJENCA
6. člen
(1) Zmagovalec nagradnega izbora je udeleženec, ki s svojo objavo pridobi največ všečkov direktno preko spletne strani www.morela.si. Upoštevajo se samo všečki slovenskih uporabnikov.
(2) V kolikor udeleženec z največ všečki ni primeren za lasersko korekcijo dioptrije, se kot zmagovalec izbere naslednji po številu všečkov.
(3) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradnega izbora ter izborom nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradnega izbora.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradnem izboru udeleženec soglaša, da ga v primeru izbora organizator kot nagrajenca objavi na zidu FB profila Morelaokulisti.
(3) Nagrajenec bo objavljen na spletni strani in/ali FB profilu Morelaokulisti najkasneje v petih dneh po razglasitvi nagrade.
(4) Rezultati nagradnega izbora so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletni strani.
(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna organizator nagradnega izbora, odvede oziroma plača pa jo nagrajenec nagradnega izbora.
(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in e-mail naslov.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(4) Če nagrajenec v enem mesecu po javni objavi nagrajencev nagrade ne izkoristi, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator Morela okulisti, d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posameznega nagradnega izbora in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradnega izbora, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradnega izbora osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradnega izbora.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradnega izbora
(2) Udeleženec nagradnega izbora organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradnega izbora v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul. RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradnem izboru, izbora in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, izbora, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z nagrado);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

(3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
(5) Uporabniki podatkov so administratorji spletni strani ter odgovorni za nagrado.
(6) S sodelovanjem v nagradnem izboru udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Udeleženci nagradnega izbora hkrati s Pogoji nagradnega izbora sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti ter spletne strani www.morela.si. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradnega izbora. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na spletni strani in/ali FB profilu.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradnega izbora, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradnega izbora bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali FB profilu Morelaokulisti.

 

Za dodatne informacije o nagradnem izboru lahko pišete na elektronski naslov info@morelaokulisti.si.

Ljubljana, 01. 10. 2014
Morela okulisti, d.o.o.

 

Ste primeren kandidat?

Če bi radi takoj izvedeli, ali ste primeren
kandidat za lasersko odpravo dioptrije,
odgovorite na sedem preprostih vprašanj.
Potrebujete le nekaj minut.

Preverite zdaj

Brezplačno predavanje

Če bi želeli izvedeti več o možnostih trajne odprave dioptrije, se prijavite na brezplačno predavanje. Spoznajte našo ekipo in se pogovorite z zdravnikom.

  

Trenutno ni napovedanih predavanj


Za obveščanje o prihodnjih predavanjih se prijavite na e-novice.

 
DOVOLI PIŠKOTKE

Ker želimo nenehno izboljševati spletno mesto Morela uporabljamo piškotke za potrebe statistične analize.
Za podrobnejše informacije si preberite več o zasebnosti in piškotkih.