Morela Eye Center

APPOINTMENTS

Morela Ophthalmologists Center was established with the purpose of assuring services comparable to results of respectable Western European and American institutions. Today, Morela Ophthalmologists Center is known as one of the leading centers for eye refractive surgery, not just in Slovenia but also in wider region. We are aware of the fact that for outstanding achievements it is obligatory to maintain all of the quality elements. That is why we invest in technology, in our staff and in their knowledge.

We completely trust our doctors and the most modern technology we use, and we are prepared to assume lifelong responsibility for stable results after laser surgery performed at our center.

Since our doctors are lecturers and workshop leaders at international professional congresses, their knowledge and experience are appreciated also abroad. We are organizers of the only Slovenian professional meeting in the field of refractive surgery, »Ljubljana Refractive Surgery Meeting«, which is attended by the most eminent international experts.

We are the only Eye Center in wider region with the accreditation of the American organization Joint Commission International, which is known as the most respected accreditation institution in the field of health care. All of our work processes are carefully supervised, which with our professionalism, many years of experience and modern technology ensures our patients the highest level of quality and safety of services.

 • Vesna Morela, MD, Ophthalmology Specialist

  Vesna Morela, MD, Ophthalmology Specialist

   

  As foundress and long-time head of the Department of Ophthalmology of Novo mesto General Hospital she is one of the most respectable ophthalmologists in Slovenia. She is distinguished by her long-time experiences of cataract surgery, corneal transplant surgery and laser refractive surgery.

  Read more

 •  Kristina Mikek, MD, M.Sc., Ophthalmology Specialist

  Kristina Mikek, MD, M.Sc., Ophthalmology Specialist

   

  Her narrow areas of expertise are refractive surgery, cataract surgery and keratoconus treatment. More than ten years of experience, numerous professional trainings attended in respectable centers abroad, and more than 1.500 eye surgeries per year prove her professionalism. But the immense satisfaction of her patient proves that they are her main concern.

  Read more

 • Urša Pečjak, MD, Ophthalmology Specialist

  Urša Pečjak, MD, Ophthalmology Specialist

   

  Her area of expertise covers diagnostics and treatment of eye diseases, orthoptics and children ophthalmology. She is qualified to monitor patients after eye surgery and to perform surgeries with YAG laser. She acquired knowledge and experience on several trainings abroad. She concluded specialization with an international specialist exam, which she took in Paris.

  Read more

 

Our advantage are our results and patient satisfaction

All surgeries (from 2002)Average satisfactionFrequency of complications in lens insertion

More than 10.000

 

Less than 0.1%

 

Satisfaction with the visual acuity after surgical correction of the refractive errorSatisfaction with visual acuity after intraocular lens implantationAverage visual acuity and dependence on reading glasses before and after cataract surgery

Annually, already for more than 10 years, more than 1000 patients, who in our center undergo eye surgery, trust us. 99% of those who underwent refractive surgery got a perfect eyesight and 82% of them, because of their experiences recommended the surgery to others. We are proud of the results about satisfaction and fulfillment of expectations of our patients which show that in more than half of the patients we even exceed the expectations about visual acuity.

Laser refractive surgery has certain limitations regarding refractive error degree, which can be corrected. This does not mean that for those with a high degree of nearsightedness or farsightedness there is no help. In these cases we can achieve the complete refractive error correction with the intraocular lens insertion. Also this method of refractive error correction proved to be reliable on long-term and safe, and it ensures a stable visual acuity on long-term. In our statistics an average of 100% visual acuity after intraocular contact lens insertion is noted, and 95% of patients would warmly recommend the surgery also to others.

This is one of the most common eye surgeries where we change the blurred natural eye lens with the artificial one and in this way we, with a short and completely painless surgery, regain the patient’s vision. Modern intraocular lenses with a complex optical system enable also the regain of clear sight in looking at far objects and close objects, so the simultaneous presbyopia correction. With the decision for multifocal intraocular lens we do not just regain the vision but we enable to the patient a complete independence from glasses for reading and distance glasses.

Read more

Read more

Read more

Vseh operacij (od 2002)

Preko 10.000

Zadovoljstvo z vidno ostrino po laserski operaciji dioptrije

Letno nam zaupa preko 1000 pacientov, ki pri nas opravijo katerega od očesnih operativnih posegov, in to že več kot deset let. 99% tistih, ki smo jim z laserjem odpravili dioptrijo, je s posegom pridobilo popoln vid in kar 82% jih je zaradi svoje izkušnje poseg priporočilo tudi drugim. Ponosni smo tudi na rezultate o zadovoljstvu in izpolnitvi pričakovanj pacientov, ki kažejo, da pri več kot polovici pacientov pričakovanja glede kakovosti vida po operaciji celo presežemo.

Read more

Povprečno zadovoljstvo
         
Zadovoljstvo z vidno ostrino po vstavitvi kontaktne leče

Odprava dioptrije z laserjem ima določene omejitve glede stopnje dioptrije, ki jo lahko na ta način korigiramo. To pa ne pomeni, da za tiste z visoko stopnjo kratkovidnosti ali daljnovidnosti ni pomoči. V takšnih primerih lahko dosežemo popolno odpravo dioptrije z vstavitvijo znotrajočesne kontaktne leče. Tudi ta oblika odprave dioptrije se je izkazala kot dolgoročno zanesljiva ter varna in zagotavlja stabilno vidno ostrino na dolgi rok. V naši statistiki beležimo povprečno 100% vidno ostrino po vstavitvi znotrajočesne kontaktne leče in kar 95% pacientov bi operacijo zelo priporočilo tudi drugim.

Read more

Pogostost zapletov pri vstavitvi leče

Manj kot 0.1%

Povprečna vidna ostrina in odvisnost od bralnih očal pred in po operaciji sive mrene

Gre za eno najpogostejših očesnih operacij, pri kateri zamotnjeno naravno očesno lečo nadomestimo z umetno in tako pacientu s kratkim ter povsem nebolečim posegom povrnemo vid. Sodobne znotrajočesne leče s kompleksnim optičnim sistemom omogočijo tudi povrnitev sposobnosti ostrega vida pri gledanju na daljavo in bližino, torej hkratno odpravo starostne daljnovidnosti. Z odločitvijo za multifokalno znotrajočesno lečo tako ne povrnemo le vid, pač pa pacientu omogočimo tudi popolno neodvisnost od očal za branje in daljavo.

Read more

 

Are you a good candidate?

If you want to know immediately, whether you are a good candidate for laser refractive surgery, answer to seven simple questions. You will need just few minutes.

Find out now

 
ALLOW COOKIES

Because we constantly want to improve the website Morela, we use cookies for statistical analysis.
For more information read more about privacy and cookies.